midnightbulky.JPG
MIDNIGHT Superwash Merino Bulky
24.00
sold out
soemnitybulky.JPG
SOLEMNITY Superwash Merino Bulky
24.00
mosaicbulky.JPG
MOSAIC Superwash Merino Bulky
24.00
sold out
moonstonebulky.JPG
MOONSTONE Superwash Merino Bulky
24.00
sold out
metbulky.JPG
METALLURGY Superwash Merino Bulky
24.00
sold out
vicswdk.JPG
VICTORIAN Superwash Merino DK
24.00
metswdk.JPG
METALLURGY Superwash Merino DK
24.00
metsilkydk.JPG
METALLURGY Merino/Silk DK
28.00
beastie dk.JPG
BEASTIE Merino/Silk DK
28.00
sold out
ghostlydk.JPG
GHOSTLY Merino/Silk DK
28.00
sold out
mosaicdk.JPG
MOSAIC Merino/Silk DK
28.00
whitecapdk.JPG
WHITECAP Merino/Silk DK
28.00
sold out
alchemymsilkf.JPG
ALCHEMY Merino/Silk Fingering
28.00
sold out
verdigrismsilkf.JPG
VERDIGRIS Merino/Silk Fingering
28.00
sold out
solemnitymsilkf.JPG
SOLEMNITY Merino/Silk Fingering
28.00
sold out
midnightmsilkf.JPG
MIDNIGHT Merino/Silk Fingering
28.00
sold out
sterlingmsilkf.JPG
STERLING Merino/Silk Fingering
28.00
sold out
metmsilkf.JPG
METALLURGY Merino/Silk Fingering
28.00
sold out
solemnitybfl.JPG
SOLEMNITY Superwash BFL Fingering
24.00
sold out
kittenrustic.JPG
KITTEN Rustic Fingering
18.00
papyrusrustic.JPG
PAPYRUS Rustic Fingering
18.00
cranberryswmf.JPG
CRANBERRY Superwash Merino Fingering
24.00
saffronswmf.JPG
SAFFRON Superwash Merino Fingering
24.00
sold out
chanterelleswmf.JPG
CHANTERELLE Superwash Merino Fingering
24.00
absintheswmf.JPG
ABSINTHE Superwash Merino Fingering
24.00
tanquerayswmf.JPG
TANQUERAY Superwash Merino Fingering
24.00
flannelswmf.JPG
FLANNEL Superwash Merino Fingering
24.00
sold out
sailorswmf.JPG
SAILOR Superwash Merino Fingering
24.00
sapphireswmf.JPG
SAPPHIRE Superwash Merino Fingering
24.00
neptuneswmf.JPG
NEPTUNE Superwash Merino Fingering
24.00
chromeswmf.JPG
CHROME Superwash Merino Fingering
24.00
maurandiaswmf.JPG
MAURANDIA Superwash Merino Fingering
24.00
sold out
oleanderswmf.JPG
OLEANDER Superwash Merino Fingering
24.00
alchemylace.JPG
ALCHEMY Superwash Merino Lace
24.00
verdigrislace.JPG
VERDIGRIS Superwash Merino Lace
24.00
whitecaplace.JPG
WHITECAP Superwash Merino Lace
24.00
sold out
viclace.JPG
VICTORIAN Superwash Merino Lace
24.00
sold out
moonstonelace.JPG
MOONSTONE Superwash Merino Lace
24.00
metlace.JPG
METALLURGY Superwash Merino Lace
24.00
sold out
conchlace.JPG
CONCH BFL/Silk Lace
28.00
cracklelace.JPG
CRACKLE BFL/Silk Lace
28.00
sold out